Quy trình thu thập máu cuống rốn

FSCB - Cryoviva 14/05/2021

Quy trình thu thập máu cuống rốn như thế nào? Quy trình thu thập có đau và có ảnh hưởng tới mẹ hoặc bé không? Mẹ và gia đình cần […]