05 yếu tố quyết định uy tín của một ngân hàng lưu trữ tế bào gốc

FSCB - Cryoviva 26/04/2021

Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều ngân hàng lưu trữ tế bào gốc được chia thành 3 nhóm: Ngân hàng nội địa Việt Nam, Ngân hàng nội địa Thái […]