Ứng dụng tế bào gốc cuống rốn vào điều trị hiếm muộn ở nữ giới

FSCB - Cryoviva 07/03/2024

Đây sẽ là tiền đề thúc đẩy sự hợp tác tiếp tục giữa Cryoviva nhằm triển khai những nghiên cứu sâu rộng hơn trong việc ứng dụng tế bào gốc […]