Quy trình thu thập mô cuống rốn

FSCB - Cryoviva 14/05/2021

Lưu trữ tế bào gốc từ mô cuống rốn hoặc máu cuống rốn là dịch vụ sức khỏe đang được quan tâm nhiều tại Việt Nam hiện nay. Máu cuống […]