Sửa dụng tế bào gốc trung mô (MSC) để điều trị Covid-19

FSCB - Cryoviva 07/09/2021

Một nhóm nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng tế bào gốc có thể giảm đáng kể tổn thương phổi cho bệnh nhân Covid-19. Nghiên cứu […]