Cryoviva đạt chứng nhận AABB lưu trữ màng bánh nhau (AMSc)

FSCB - Cryoviva 25/09/2021

Cryoviva – Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AABB cho Màng bánh nhau (AMSC) về lưu trữ và tăng sinh tế […]