Có nên lưu trữ tế bào gốc cho con?

FSCB - Cryoviva 20/07/2020

TẾ BÀO GỐC LÀ GÌ? Tế bào gốc là những TẾ BÀO TIỀN THÂN trong cơ thể chúng ta, chưa mang đặc tính cụ thể nhưng có khả năng gia […]