Quy trình vận chuyển và xử lý tế bào gốc cuống rốn đạt chuẩn AABB và FDA

FSCB - Cryoviva 30/05/2021

Quy trình vận chuyển và xử lý tế bào gốc cuống rốn ngày nay được nhiều bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn. Quy trình được thực hiện vào lúc […]