SAMUEL BỊ BẠI NÃO VÀ CẢI THIỆN SAU KHI ĐIỀU TRỊ BẰNG TẾ BÀO GỐC

FSCB - Cryoviva 30/04/2020

3 tháng sau khi điều trị bằng tế bào gốc, Samuel đã tốt hơn và anh ấy có thể ăn và uống bằng miệng. Phổi của anh ấy đã khá hơn […]