Tiềm năng điều trị bệnh nhược cơ của môi trường điều hoà từ tế bào gốc trung mô (MSC-CM)

FSCB - Cryoviva 20/04/2023

Tế bào gốc trung mô (MSC) là tế bào gốc trưởng thành đa năng. Chúng đã được phân lập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như dây rốn, nhau […]