Bé Minh Nguyệt tròn 1 tháng tuổi – Khách hàng lưu trữ tế bào gốc tại FSCB

FSCB 22/07/2020

Đại gia đình Cryoviva- FSCB chân thành cảm ơn chị và gia đình đã lựa chọn và tin tưởng Cryoviva là nơi lưu trữ tế bào gốc và chăm sóc […]