Lưu trữ tế bào gốc mô cuống rốn là gì?

FSCB - Cryoviva 08/07/2022

Tế bào gốc mô cuống rốn (MSC) là gì? Mô cuống rốn chứa các mạch máu được hỗ trợ bởi mô gọi là Wharton’s jelly, là một nguồn giàu tế […]