Có nên lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn để bảo vệ con trẻ?

FSCB 29/07/2020

Tế bào gốc máu cuống rốn là nguồn cung cấp tế bào gốc sẵn có dồi dào (do số lượng sản phụ sinh con đông), có thể thu thập dễ […]