Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn là gì?

FSCB - Cryoviva 08/07/2022

Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn quá trình tiến hành quá trình thu thập máu cuống rốn, chiết xuất và đông lạnh tế bào gốc của nó và các […]