Lợi ích tuyệt vời của lưu trữ máu cuống rốn: Những điều cần biết

FSCB - Cryoviva 30/05/2021

Máu cuống rốn là một trong những nguồn cung cấp tế bào gốc dồi dào. Hiện nay, lưu trữ máu cuống rốn đã được chứng minh có thể hỗ trợ […]