Lưu trữ tế bào gốc và giấy tờ cần thiết khi sinh tại Từ Dũ

FSCB - Cryoviva 14/05/2021

Lưu trữ tế bào gốc đã được bệnh viện Từ Dũ – bệnh viện phụ sản uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam – đưa vào danh sách […]