SAO VIỆT TRANH THỦ LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC CHO CON TẠI FSCB – CRYOVIVA

FSCB - Cryoviva 12/11/2020

Hiện nay, khá nhiều nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà – Kim Lý, Dương Khắc Linh – Sara Lưu, ca sĩ Pha Lê… tìm đến giải pháp lưu trữ tế bào […]