Giá lưu trữ tế bào gốc cuống rốn

FSCB - Cryoviva 13/08/2021

Hàng ngàn ngân hàng lưu trữ tế bào gốc cuống rốn đã được thành lập trên khắp thế giới để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của các bậc cha […]