Dùng tế bào gốc điều trị suy phổi do Covid-19

FSCB - Cryoviva 25/07/2021

Các nhà khoa học kỳ vọng trong tương lai không xa, công nghệ tế bào gốc sẽ bùng nổ, thay đổi toàn bộ nền y học thế giới, nâng cao […]