ANA BỊ ĐỘT QUỴ VÀ SỰ TIẾN TRIỂN MẠNH MẼ SAU KHI ĐIỀU TRỊ BẰNG TẾ BÀO GỐC

FSCB - Cryoviva 30/04/2020

Kể từ khi điều trị bằng tế bào gốc, Ana đã trải qua sự cải thiện về nhịp thở, phối hợp, giảm tiết nước bọt, cải thiện thị lực, tăng […]