Tế bào gốc trung mô (MSC) điều trị bệnh Covid-19

FSCB - Cryoviva 07/08/2021

Với khả năng điều hòa miễn dịch, khả năng giúp nuôi dưỡng, hồi phục các tế bào đường hô hấp, tế bào gốc trung mô (MSC) đã được sử dụng […]