Đóng

điều trị bằng

hở hàm ếc

có nên lưu trữ máu cuống rốn, có nên lưu trữ tế bào gốc, dị tật hở hàm ếc, dị tật hở hàm ếch, điều trị bằng, lưu trữ tế bào gốc, ngân hàng tế bào gốc

SỬA DỊ TẬT HỞ HÀM ẾCH BẰNG TẾ BÀO GỐC MÁU CUỐNG RỐN

FSCB - Cryoviva 14/11/2018

Máu từ cuống rốn có thể được sử dụng để sửa chữa dị tật hở hàm ếch ở trẻ nhỏ. Cách điều trị mới này đã được thử nghiệm trên […]

Hotline 0901247788