SỬA DỊ TẬT HỞ HÀM ẾCH BẰNG TẾ BÀO GỐC MÁU CUỐNG RỐN

FSCB - Cryoviva 14/11/2018

Máu từ cuống rốn có thể được sử dụng để sửa chữa dị tật hở hàm ếch ở trẻ nhỏ. Cách điều trị mới này đã được thử nghiệm trên […]