Quy trình vận chuyển tế bào gốc bằng CRYOSHIPPER đạt chuẩn AABB & FDA

FSCB - Cryoviva 21/06/2021

YẾU TỐ BẮT BUỘC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TẾ BÀO GỐC BẰNG CRYOSHIPPER Luôn duy trì nhiệt độ dưới -150°C (Bởi Cryoshipper) Giám sát nhiệt độ liên tục (bằng […]