Công Phượng lưu trữ tế bào gốc cho con đầu lòng tại Cryoviva Vietnam

FSCB - Cryoviva 20/08/2021

Nối gót các gia đình sao Việt, cặp đôi Công Phượng – Viên Minh mới đây đã công bố thông tin hạ sinh con đầu lòng cùng tiết lộ gói […]