Thành công chữa bệnh đa xơ cứng bằng tế bào gốc cuống rốn

FSCB - Cryoviva 14/08/2022

Liệu pháp tế bào gốc cho bệnh đa xơ cứng đã chứng tỏ tiềm năng to lớn. Bệnh nhân có thể mong đợi sự gia tăng năng lượng, tính linh […]