Cẩm nang 8 điều để lựa chọn một ngân hàng lưu trữ tế bào gốc

FSCB - Cryoviva 12/05/2021

Vì tế bào gốc của trẻ sơ sinh chỉ có thể thu thập 1 lần trong đời, bậc cha mẹ nên lựa chọn ngân hàng lưu trữ tế bào gốc […]