Xu hướng phát triển ngành y học tái tạo trong tương lai

FSCB - Cryoviva 23/04/2021

Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn – Ngành y học tái tạo được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ từ năm 2019 đến năm 2027 do tỷ […]