Hệ thống xử lý tế bào gốc tự động Sepax 2 và AXP 2

FSCB - Cryoviva 31/03/2023

Ngày nay, khi nhu cầu về độ an toàn và chất lượng của các đơn vị máu cuống rốn tăng cao, các Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc cũng […]