CHÚ Ý: AABB không còn là Hiệp hội các ngân hàng máu Hoa Kỳ

FSCB - Cryoviva 03/11/2021

Năm 2021, Hiệp hội AABB chính thức đổi tên thương hiệu thành Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu và liệu pháp sinh học (Association for […]