Tiềm năng của tế bào gốc màng bánh nhau (ASC)

FSCB - Cryoviva 31/07/2021

Các phát hiện mới đây về tiềm năng sinh học của tế bào gốc màng bánh nhau (ASC) đã đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của Y học tái […]