Đóng

AABB

chuẩn aabb

AABB, Association for the Advancement of Blood & Biotherapies, Hiệp hội ngân hàng máu Hoa Kỳ, Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu và liệu pháp sinh học, The American Association of Blood Banks

CHÚ Ý: AABB không còn là Hiệp hội các ngân hàng máu Hoa Kỳ

FSCB - Cryoviva 03/11/2021

Năm 2021, Hiệp hội AABB chính thức đổi tên thương hiệu thành Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu và liệu pháp sinh học (Association for […]

Hotline 0901247788