Đóng

bệnh vện đại học y dược, cryoviva, fbiomed, nghiên cứu và sinh phẩm tế bào, ứng dụng điều trị bằng tế bào gốc, ứng dụng tế bào gốc trung mô

Bệnh viện Đại học Y dược, Fbiomed và Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam hợp tác nghiên cứu ứng dụng điều trị bằng tế bào gốc

FSCB - Cryoviva 12/07/2022

Ngày 12/07/2022, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu ứng dụng điều […]

Hotline 0901247788