Đóng

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN

khách hàng của FSCB

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN

FSCB hỗ trợ khách hàng bằng các gói bảo hiểm toàn diện khi khách hàng lưu trữ tại Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc FSCB

SỞ HỮU BẢO HIỂM TOÀN DIỆN KHI LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC TẠI FSCB

BẢO HIỂM TRIO POWER
(CRYOVIVA THÁI LAN)

03 lợi ích vượt trội về bảo hiểm và quyền lợi dành cho con của bạn

1Đảm bảo về sự sống của tế bào và nhận lại tiền lệ phí ngay lập tức sau 20 năm gửi lưu trữ
2Trường hợp con bạn cần cấy ghép nhưng tế bào gốc không đủ, chúng tôi sẽ liên hệ với các ngân hàng trong mạng lưới để tìm kiếm người hiến và cung cấp miễn phí
3Đảm bảo về tình bạn chân thành như người thân bằng việc hỗ trợ chi phí điều trị khi con bạn phải cấy ghép tế bào gốc.
Tổng chi phí bảo hiểm 2,5 triệu baht

BẢO HIỂM STEMCELLCARE
(CRYOVIVA SINGAPORE)

Là một phần trong thỏa thuận lưu trữ tế bào gốc của khách hàng với FSCB, khách hàng sẽ nhận được chính sách bảo hiểm StemCellCare trong suốt 21 năm theo chính sách bảo hiểm của chủ hợp đồng.

Trị giá của bảo hiểm thanh toán 1 lần là $100,000 Sing

Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để biết thêm chi tiết về bảo hiểm 2 năm?

Một văn bản chính sách đầy đủ, bao gồm lịch trình, sẽ được gửi đến địa chỉ thư tín của bạn để bạn tham khảo.

2. Chúng tôi có thể làm điều trị ở Mỹ được không?

Có, chính sách này cung cấp một lợi ích gộp, dựa trên yêu cầu hợp lệ. Bạn có thể sử dụng số tiền một lần được chi trả để điều trị bất cứ nơi nào bạn muốn.

3. Ai có thể sử dụng bảo hiểm để điều trị?

Con bạn có thể sử dụng các tế bào được lưu trữ và nhận được lợi ích từ chính sách.

4. Quá trình yêu cầu bồi thường là gì?

Tất cả các khiếu nại được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia y tế độc lập (IPME). IPME sẽ đảm bảo tất cả các khiếu nại được đánh giá độc lập và công bằng bởi một người có hiểu biết chi tiết về các liệu pháp tế bào gốc.

5.  Những bệnh được bảo hiểm là gì

Theo danh sách các bệnh được bảo hiểm, có 78 bệnh khác nhau như bệnh bạch cầu, bệnh hồng cầu hình liềmbệnh, v.v. được cập nhật hàng năm để đảm bảo rằng bảo hiểm của bạn vẫn hiện hành với sự tiến bộ của kĩ thuật điều trị y tế mới.
Vui lòng liên hệ với Chubb để cập nhật về danh sách bệnh được bảo hiểm theo chính sách này.

6. Làm cách nào để biết điều trị có được bảo hiểm theo chính sách?

Điều trị được bảo hiểm miễn là nó đáp ứng các điều sau:
Người bệnh được chẩn đoán với bất kỳ bệnh nào trong số 78 bệnh được chỉ định; và
Việc sử dụng Dây rốn được coi là phương pháp thích hợp cho những bệnh được đánh giá bởi IPME.

Hotline 0901247788
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Vui lòng nhập lời nhắn để nhắn tin với chúng tôi trên Facebook!

  • Chat ngay